Sök

Språk

sv-se

Är du pedagog eller lärare?

Besök biblioteket med din klass för bokprat eller skrivarverkstad!

Under våren erbjuder Stadsbiblioteket bokprat för årskurs 4 och gymnasiet, samt skrivarverkstäder för högstadiet. Välkommen med din bokning!

Skrivarverkstad högstadiet:

I samband med Sörmland berättars skrivartävling erbjuder vi lättsamma skrivarverkstäder med korta övningar som eleverna gör både tillsammans och var för sig. Mer info om tävlingen här: https://sormlandberattar.com/2019/09/30/ar-du-ung-och-skriver/
När: vecka 3-7, tisdagar och tordagar, 09.00 och 10.00
Tid: cirka 45 minuter
För att boka, maila hedvig.andersson@eskilstuna.se. Observera att tiden inte är bokad förrän ni fått en bekräftelse.

Bokprat åk 4:

När: vecka 9-14, tisdagar och torsdagar, 09.00
Tid: cirka 45 minuter (exklusive tid för eleverna att låna böcker)
För att boka, maila pernilla.jantscher@eskilstuna.se. Observera att tiden inte är bokad förrän ni fått en bekräftelse.

Efter programmet är ni välkomna att stanna kvar med klassen och låna på egen hand. Saknar någon i klassen lånekort kan du skriva ut en lånekortsförbindelse här. Barn under 18 år behöver målsmans underskrift.

Bokprat gymnasiet:

Vecka 12-18, måndagar och onsdagar, 09.00
Tid: cirka 45 minuter (exklusive tid för eleverna att låna böcker)

För att boka, maila ylva.wallin@eskilstuna.se. Observera att tiden inte är bokad förrän ni fått en bekräftelse.

Efter programmet är ni välkomna att stanna kvar med klassen och låna på egen hand. Saknar någon i klassen lånekort kan du skriva ut en lånekortsförbindelse här. Barn under 18 år behöver målsmans underskrift.

Talböcker - för barn som har svårt att läsa

Elever som har svårt att läsa tryckt text har rätt att låna talböcker. Via Legimus kan de ladda ner och lyssna på talböcker. Legimus är Myndigheten för tillgängliga mediers digitala bibliotek. Där finns både skönlitteratur och faktaböcker för nedladdning. Legimusappen är gratis. Här hittar du mer information om hur du använder appen Legimus. För att få behörighet måste eleverna registrera sig. Det kan de göra på Stadsbiblioteket. Elever som är under 18 år behöver målsmans tillstånd. Här finns blankett för registrering att skriva ut: Legimusavtal för låntagare under 18 år.

Skicka ett mejl till barnavd.stadsbibl@eskilstuna.se för att boka en tid för registrering.

Demokonto för pedagoger

Här kan du skaffa demokonto.  

För mer information kontakta oss på 016-710 51 10. 

Läs mer på www.legimus.se

Bokcentralen - låna boklådor till skolor och förskolor

I läsfrämjande och språkutvecklande syfte erbjuder Bokcentralen på Eskilstuna stadsbibliotek lån av boklådor med skönlitteratur som komplement till skolornas och förskolornas mediebestånd.

För att låna behövs ett bibliotekskonto där vi behöver vissa uppgifter. Lånar du till förskola behöver vi förskolans namn, avdelning och en kontaktperson. Lånar du till skola behövs skolans namn, klass, ditt namn och din e-postadress. Mejla dessa uppgifter tillsammans med din beställning till: bokcentralen@eskilstuna.se. Du får låna en boklåda i taget per avdelning/klass. Lånetiden är sex veckor, med möjlighet till ett omlån. Boklådor till kommunala skolor/förskolor skickas via Internservice. Övriga skolor/förskolor ordnar transport själva. Det kan ta upp till 14 dagar från beställningen tills lådan skickas ut, så tänk på att vara ute i god tid. Läs mer om Bokcentralens urval och erbjudanden för skola respektive förskola.

Läsfrämjandeplan för Eskilstuna stadsbibliotek

Eskilstuna stadsbibliotek arbetar aktivt för att stärka läsningen och öka läslusten hos barn och unga. Läs mer i Läsfrämjandeplanen för barn och unga.