Sök

Språk

sv-se

Erbjudanden till pedagoger och personal i skolan ht 2020

Erbjudande till pedagoger, skolor, fritidshem och skolbibliotek från Lässatsningen och barn- och ungdomsavdelningen på Stadsbiblioteket.

 

För frågor om klassbesök, visningar och bokprat, kontakta stadsbiblioteket@eskilstuna.se.

För mer information om bokcentralen, där du kan låna böcker till förskolan och grundskolan, klicka på länkarna.

 

Förskola

Förskoleklass

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Särskola/träningsskola

Fritidshem

Åk 4-6

Åk 7-9 och gymnasiet

Skolbibliotek

 

 

 

Erbjudande till förskola

Studiecirkeln Bilderbokens mångfald och möjligheter

Lär dig mer om hur du kan använda bilderböcker i verksamheten. Läs mer.

Normkreativ studiecirkel

Lär dig mer om hur du kan arbeta med normkreativa böcker. Läs mer.

Fortbildning – Bli en bättre berättare

Digital föreläsning med Ola Henricsson. Läs mer.

Teater Rita Prick

Föreställning med fokus på sagoberättande. Läs mer.

Möt en författare!

Digitala författarbesök till de allra yngsta barnen. Läs mer. 

Läs och skriv med Saga, Brum och Fnisse

Vi läser ur Sagasagor, och arbetar med egna berättelser. Inlusive digitalt författarbesök och möjlighet till utställning på Stadsbiblioteket. Läs mer.

Biblioteket kommer till ditt APT

Boka en bibliotekskonsult till ditt APT som pratar böcker och läsning. Läs mer.

Bokpåsar till föräldrar

Ge vårdnadshavare möjlighet att låna hem böcker.

 

 

 

Erbjudande till förskoleklass

Bokskola med Brum och Fnisse

Kom med din förskoleklass till ditt närmsta bibiotek. Läs mer.

Barnkonventionen genom läsning

Bokpaket med 6 böcker och förslag på frågeställningar att arbeta med kring barnkonventionen. Läs mer.

Fortbildning – Bli en bättre berättare

Digital föreläsning med Ola Henricsson. Läs mer.

Boktips

Få boktips via korta filmer eller vår bokutställning. Läs mer.

 

 

 

Erbjudande till åk 1

Gränslösa sagor
Stärk kulturmötet genom berättande av klassiska sagor från hela världen. Läs mer.

Lättläst gåvobok

Ge boken Skynda, skynda av Helena Bross till alla elever under utvecklingssamtalet i årskurs 1. Läs mer.

Barnkonventionen genom läsning

Bokpaket med 6 böcker och förslag på frågeställningar att arbeta med kring barnkonventionen. Läs mer.

Fortbildning – Bli en bättre berättare

Digital föreläsning med Ola Henricsson. Läs mer.

Boktips

Få boktips via korta filmer eller vår bokutställning. Läs mer.

 

 

 

 

Erbjudande till åk 2

Kick-start

Läsprojekt med lättlästa böcker. Läs mer.

Barnkonventionen genom läsning

Bokpaket med 6 böcker och förslag på frågeställningar att arbeta med kring barnkonventionen. Läs mer.

Fortbildning – Bli en bättre berättare

Digital föreläsning med Ola Henricsson. Läs mer.

Boktips

Få boktips via korta filmer eller vår bokutställning. Läs mer.

 

 

 

 

Erbjudande till årskurs 3

Författarbesök

Få ett författarbesök i klassen eller digitalt! Läs mer.

Barnkonventionen genom läsning

Bokpaket med 6 böcker och förslag på frågeställningar att arbeta med kring barnkonventionen. Läs mer.

Fortbildning – Bli en bättre berättare

Digital föreläsning med Ola Henricsson. Läs mer.

Boktips

Få boktips via korta filmer eller vår bokutställning. Läs mer.

 

 

 

 

 

Erbjudande till särskola/träningsskola

Barnkonventionen genom läsning

Bokpaket med 4 böcker och förslag på frågeställningar att arbeta med kring barnkonventionen. Läs mer.

 

 

 

Erbjudande till fritidshem

Höstrys

Bokpaket med läsfrämjande aktivitet. Läs mer.

Studiecirkeln Bilderbokens mångfald och möjligheter

Lära dig mer om hur du kan använda bilderböcker i verksamheten. Läs mer.

 

 

 

Erbjudande till årskurs 4-6

Barnkonventionen genom läsning

Bokpaket med 6 böcker och förslag på frågeställningar att arbeta med kring barnkonventionen. Läs mer.

Barnradions bokpris

Låna ett bokpaket med de nominerade böckerna, lyssna på radioprogrammet och gör er egen omröstning. Läs mer.

Fortbildning – Bli en bättre berättare

Digital föreläsning med Ola Henricsson. Läs mer.

Vlogg-projekt

Få ett bokpaket med böcker där huvudkarakären använder sig av digitala kanaler, och låt eleverna skriva egna manus, till exempelvis en vlogg. Läs mer.

Internationellt skrivprojekt

Låt din klass haka på i det internationella romanskrivarprojeketet NaNoWriMo. Lässatsningen erbjuder en översatt lärarhandledning och möjlighet till författarbesök. Läs mer.

Boktips

Få boktips via korta filmer eller vår bokutställning. Läs mer.

 

 

 

 

Erbjudande till åk 7-9

Skrivhandledning som utgår från 4 snabblästa ungdomsböcker. Läs mer.

 

 

 

Erbjudande till skolbibliotek

Book-it-frågor

Mejla camilla.lord@eskilstuna.se.

Skolbiblioteksträff

Mer info kommer via mejl. Vid frågor, mejla camilla.lord@eskilstuna.se

Legimus och talböcker

Introduktion för skobiblioteksansvarig och pedagoger. Läs mer.

Boktips

Få boktips via korta filmer eller vår bokutställning. Läs mer.

 

 

 

Bokskola med Brum och Fnisse

Kom med din förskoleklass till ditt närmsta bibiotek.

Under besöket får klassen en visning av biblioteket, lära sig mer om hur man hittar på biblioteket och hur man ska behandla böckerna för att de ska hålla längre. Alla barn får också med sig en egen bok hem och information om biblioteket att visa sina vuxna.

När: Våren 2021, mars-maj. Information om bokning mejlas ut i början av 2021.

Tillbaka till toppen.

 

 

 

Barnkonventionen genom läsning

Varje stat ska göra barnkonventionen allmänt känd bland både vuxna och barn
- Barnkonventionen, artikel 42

Enligt läroplanen ska undervisningen i de samhällsorienterande ämnena behandla grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter lag i Sverige. En utgångspunkt för att lagen ska kunna efterlevas är att alla barn känner till sina rättigheter. Genom litteraturen kan vi närma oss viktiga frågor. Vi delar läsningen, tankar och erfarenheter och lär tillsammans.

Vill du och din klass arbeta med frågor kring Barnkonventionen genom läsning och samtal? Lässatsningen erbjuder ett bokpaket med 6 böcker, som ni kan arbeta med gemensamt i klassen. Böckerna har en koppling till en eller flera artiklar i Barnkonventionen. I paketet medföljer förslag på frågeställningar kopplade till olika artiklar i Barnkonventionen som ni kan arbeta vidare med.

I bokpaketet finns följande böcker:

 • Hitta rätt, en musikspäckad skattjakt efter barns rättigheter.

 • Pudlar och pommes

 • Gropen

 • Hemma hos Harald Henriksson

 • Greta och jättarna

 • Jordgubbsbarnen

 

Gör något gemensamt som visar ert arbete med barnrätt i klassen och ställ ut på Stadsbiblioteket. Meddela oss hur stor ert arbete blir, exempelvis: en skokartong, collage i A3-storlek eller liknande.

Inlämning av utställningsalster: tisdag 17 november, 14.30-16.00 eller onsdag 18 november, 14.00-16.00.

Hämtning av alster: fredag 4 december, 14.00-16.00

Anmälan: lassatsningen@eskilstuna.se. Begränsat antal bokpaket.

(Vänder sig till Förskoleklass-åk 3)

Tillbaka till toppen.

 

 

 Fortbildning – Bli en bättre berättare

Digital föreläsning med Ola Henricsson

Nu återkommer Ola Henricssons föreläsning som blev inställd med kort varsel i våras p.g.a. Coronaviruset.

Den här gången blir den digital och du väljer alltså själv när du vill se föreläsningen. Anmäl dig enligt nedan så mejlar vi en länk till föreläsningen. Om ni är flera som planerar att se föreläsningen, anmäl då alla.

Vill du bli bättre på att arbeta med berättande?

Ola Henricsson är doktorand i pedagogiskt arbete med fokus på muntligt berättande och arbetar halvtid som mellanstadielärare. Det var genom hans arbete i en stadsdel där det till stor del bor elever med ett annat modersmål än svenska samt genom ett internationellt utbytesprojekt med berättande lärare i Indien som hans intresse för lärares muntliga berättande väcktes.

Under sin föreläsning kommer Ola att inspirera er att berätta mera och prata om berättandets betydelse i mångspråkiga grupper, för språkutveckling och hur berättandet är sammanvävt med läsning.

Ola Henricsson har bland annat skrivit boken Muntligt berättande i mångspråkiga klassrum, som finns på samtliga skolbibliotek i Eskilstuna.

Här finns ett klipp med Olas tips om muntligt berättande: https://youtu.be/XP8G-3fz2Oc

När: Via länk tillgänglig 26 oktober 2020 – 10 januari 2021.

Anmälan: lassatsningen@eskilstuna.se. Ange antal personer som vill delta samt e-postadress dit vi ska skicka länken.

(Vänder sig till Förskoleklass-åk 3)

Tillbaka till toppen.

 

 

 

Gränslösa sagor

Sagor över hela världen liknar varandra. Hur kan en syrisk saga finnas i Sverige eller är det en svensk folksaga som finns i Syrien? Per Gustavsson och Mikael Thomasson har samlat sina erfarenheter från att berätta sagor i klasser där barnen har sitt ursprung i olika länder.

Våga lägga ifrån dig boken och berätta sagor ur minnet. Här får du 35 olika sagor med lekar, övningar, samtalsfrågor och framförallt kopplingar till sagotypen och i vilka länder de är vanliga.

Alla klasser i åk 1 får ett exemplar av boken Gränslösa sagor, Stärk kulturmötet genom berättande. Kommunala skolor får boken skickade till sig, fristående skolor hämtar boken på stadsbiblioteket.

Längre fram i häftet hittar du information om Ola Henricssons digitala föreläsning om muntligt berättande med tips om hur du kan bli en ännu skickligare berättare och hur du anmäler dig till den.

Tillbaka till toppen.

 

 

 

Gåvobok till klassen under utvecklingsamtalet

Många barn och vuxna känner igen sig i Helena Bross nya bok Skynda, skynda. Det är mycket som ska hinnas med: skynda sig till skolan, fritids, träningen, handla, laga mat och äta.

Om du planerar att prata om läsning på dina utvecklingssamtal under åk 1 kan du mejla till: lassatsningen@eskilstuna.se och berätta om ditt arbete med läsning så får du en gåvobok till alla barn i klassen att dela ut på utvecklingssamtalet.

Tillbaka till toppen.

 

 

 

Kick-start

Kick-start går ut på att dina elever läser lättlästa böcker under terminens gång. De cirka 20 lättlästa böckerna introduceras på en film som Lässatsningen skickar till de klasser som anmäler sig. Böckerna är en gåva från Lässatsningen till klassen och behöver inte lämnas tillbaka. Tillsammans läser ni också Tassemarker av Ebba Berg under terminen.

De klasser som deltar skickar frågor och funderingar till författaren Ebba Berg, som skrivit boken Tassemarker och böckerna om Barnen i Lyckeskolan. Ebba Berg gör sedan en film, där hon berättar om sitt författarskap och svarar på barnens frågor. Filmen skickas till alla de deltagande klasser som får titta på den i klassrummet.

Anmäl din klass till: lassatsningen@eskilstuna.se (ange ”Kick-start” i ämnesraden). Observera att ni inte är anmälda förrän ni får ett bekräftelsemejl.

Tillbaka till toppen.

 

 

 

Författarbesök

Lässatsningen erbjuder alla årskurs 3 ett författarbesök, som genomförs på plats på skolan eller digitalt, beroende på vad som är möjligt när det är dags för författarbesöken. Alla bokningar sker via Författarcentrum. Författarcentrum kontaktar den som står som kontaktperson för Lässatsningen på respektive skola i början av höstterminen med mer information om bokning.

Författarbesöken kommer att genomföras under november 2020.

Det är flera olika författare som kommer att besöka skolorna (en författare per skola) och det kommer finnas möjlighet att önska mellan de olika författarna som erbjuds.

En tid före författarbesöket skickar Lässatsningen en boklåda med titlar skrivna av författaren till klasserna. För att författarbesöket ska bli så givande som möjligt är det viktigt att eleverna läst, och gärna funderat kring, någonting som författaren har skrivit. Högläs gärna böckerna i klassen.

Det enda vi vill ha i gengäld för detta kostnadsfria författarbesök och gåvoböcker är att du skickar statistik på hur många elever som deltog under författarbesöket till oss. Statistiklapp följer med gåvoböckerna, det går också bra att mejla statistiken till oss. Svara också på den enkät Författarcentrum mejlar ut till alla klasser som tagit emot en författare.

Kontakt på Författarcentrum: Fredrik Lagerqvist, fredrik.lagerqvist@forfattarcentrum.se

Tillbaka till toppen.

 

 

 

Barnkonventionen genom läsning till särskola/träningsskola

”Varje stat ska göra barnkonventionen allmänt känd bland både vuxna och barn.”

- Barnkonventionen, artikel 42

Barnkonventionens syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter. 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter, eller Barnkonventionen som den också kallas, lag i Sverige. En utgångspunkt för att lagen ska kunna efterlevas är att alla barn känner till sina rättigheter. Här spelar skolan en viktig roll. Genom litteraturen kan vi närma oss viktiga frågor. Vi delar läsningen, tankar och erfarenheter och lär tillsammans.

Vill du och din klass arbeta med frågor kring Barnkonventionen genom läsning och samtal? Lässatsningen erbjuder ett bokpaket med 4 böcker, som ni kan arbeta med gemensamt i klassen. Böckerna har en koppling till en eller flera artiklar i Barnkonventionen. I paketet medföljer förslag på frågor kopplade till olika artiklar i Barnkonventionen som ni kan arbeta vidare med.

I bokpaketet finns följande böcker:

 • Hitta rätt, en musikspäckad skattjakt efter barns rättigheter.
 • Dom som bestämmer
 • Greta och jättarna
 • Jag kom hit på ett litet blad

Tillbaka till toppen.

 

 

 

Höstrys

”Det är min bestämda åsikt att språket är vår mest outsinliga källa till magi. Den besitter kraften att både skada och hela.”

- Albus Dubledore i Harry Potter och dödsrelikerna av J.K. Rowling

Höstrys är ett bokpaket med läsfrämjande aktivitet som passar att läsa och arbeta med på fritidshem i samband med Läslovet.

Sommarskuggan och kalasbuset av Tina Mackic är den senaste boken om Sommarskuggan som många barn känner igen från Svt:s barnprogram. Pyssla med Sommarskuggan: https://www.svtplay.se/sommarskuggan-pysslar

Samlade spökhistorier är skriven av flera olika författare. Här finns berättelser för alla små spök- och monsterdiggare. Det finns även gåtor, lekar och lite spökskola.

Spökdiktare och slottspoeter av Tove Berggren och Hanna Granlund. Maria ska på skrivarläger på ett riktigt slott. Vad är det som gör att bokstaven M försvinner? Längst bak hittar du skrivövningarna som barnen i boken gör. Anmäl dig till: lassatsningen@eskilstuna.se för att få ett bokpaket. Begränsat antal paket.

Tillbaka till toppen.

 

 

 

 

Studiecirkeln Bilderbokens mångfald och möjligheter

Vill du lära dig mer om hur du kan använda bilderböcker i verksamheten? Vill du få boktips och möta böcker du kanske aldrig sett tidigare? Eller vill du få en möjlighet att diskutera läsning och språkutveckling med kollegor från andra arbetsplatser?

Studiecirkeln ”Bilderbokens mångfald och möjligheter”, har tidigare erbjudits till förskolans personal och varit mycket uppskattad hos tidigare deltagare. Nu öppnar vi även upp för dig som arbetar på fritidshem. Studiecirkeln utgår ifrån Agneta Edwards bok Bilderbokens mångfald och möjligheter och under våra träffar samtalar vi bland annat om bilderböcker, läsning, arbetssätt och läsmiljöer.

Ditt deltagande i studiecirkeln kommer att medföra att du gör vissa förberedelser inför träffarna. Kursbok och material tillhandahålls av Lässatsningen.

Sagt av tidigare deltagare:

”Jag har kommit igång med både bokpåsar, boksamtal och bibliotek tack vare detta!”

”Jag har mött många olika sorters böcker som jag kanske inte valt själv men som ofta visat sig vara bra och spännande.”

”Det bästa har varit att få dela upplevelser, tips och idéer med varandra.”

När: Studiecirkeln består av sammanlagt sex tillfällen: tre träffar under hösten och tre under våren. På grund av rådande situation erbjuder vi denna gång två grupper, en med fysiska träffar på Stadsbiblioteket i ett utrymme där vi kan hålla avstånd, samt en med digitala träffar via Teams. Höstens träffar äger rum onsdagarna 7 oktober, 4 november och 2 december.

Var: Vi ses på onsdagar kl. 9.00–11.30 på Stadsbiblioteket, samt 12.30-15.00 digitalt.

Anmäl dig senast 23 september till: lassatsningen@eskilstuna.se

Ange om du vill delta i den vanliga eller digitala gruppen.

Observera att ni inte är anmälda förrän ni får ett bekräftelsemejl. Om ni inte fått svar inom två arbetsdagar, mejla igen.

Välkomna!

Tillbaka till toppen.

 

 

 

 

Barnkonventionen genom läsning för åk 4-6

Barnkonventionen, artikel 42 ”Varje stat ska göra barnkonventionen allmänt känd bland både vuxna och barn.”

Enligt läroplanen ska undervisningen i de samhällsorienterande ämnena behandla grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter, eller Barnkonventionen som den också kallas, lag i Sverige. En utgångspunkt för att lagen ska kunna efterlevas är att alla barn känner till sina rättigheter. Genom litteraturen kan vi närma oss viktiga frågor. Vi delar läsningen, tankar och erfarenheter och lär tillsammans.

Vill du och din klass arbeta med frågor kring Barnkonventionen genom läsning och samtal? Lässatsningen erbjuder ett bokpaket med 6 böcker, som ni kan arbeta med gemensamt i klassen. Böckerna har en koppling till en eller flera artiklar i Barnkonventionen. I paketet medföljer ett antal förslag på frågeställningar kopplade till olika artiklar i Barnkonventionen som ni kan arbeta vidare med.

I bokpaketet finns följande böcker:

 • Hallå världen!
 • Flykten
 • Lola och jag
 • Gretas historia
 • Hur svårt kan det vara?
 • Malalas magiska penna

Tillbaka till toppen.

 

 

 

 

Barnradions bokpris

Sveriges radio har ett Bokprogram där en jury bestående av barn och ungdomar utser årets bästa bok för 9-12-åringar.

I är följande böcker nominerade:

 • I väntan på mitt ovanliga liv av Pär Sahlin
 • Vi går varvet av Ina Lagervall
 • Den falska rosen av Jacob Wegelius
 • Mitt storslagna liv av Jenny Jägerfeld
 • Familjen av Cecilia Lidbeck

Böckerna finns att låna från bokcentralen. Lyssna på programmet och läs böckerna i klassen. För att låna böckerna mailar du: bokcentralen@eskilstuna.se. Skriv Barnradions bokpris i ämnesraden. (Längre fram i häftet finns mer information om att låna böcker från Bokcentralen).

Gör en egen omröstning i klassen/på skolan. Vilken bok tycker du ska vinna? Maila gärna ert resultat till: lassatsningen@eskilstuna.se

Du kan läsa mer om Barnradions bokpris här: https://sverigesradio.se/artikel/7477244

Tillbaka till toppen.

 

 

 

 

Vlogg-projekt

I läroplanen i svenska för åk 4-6 står det att eleverna ska lära sig ”strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg”. (Lgr-11)

Genom skönlitteraturen möter eleverna olika typer av texter. I det här erbjudandet arbetar ni i klassen med böcker utgivna under 2019 och 2020 som på olika sätt använder texter för digitala kanaler. Månen, varelsen och jag, böckerna om Junos vlogg och serien om Spökkameran.

Månne vill starta en Youtube-kanal men hen vet inte riktigt hur hen ska göra. Juno har en vlogg och visar en tydlig mall för hur ett vloggmanus kan se ut. I del 1 av Spökkameran: Prästgårdens hemlighet får du följa Vanessa som besöker Borgvattnets prästgård som sägs vara ett av världens mest hemsökta hus. Vanessas kamera börjar sätta på sig själv och det är just när nattläget är på som mystiska saker händer. Vanessa får en hel del kommentarer på sina filmer i sociala medier.

När ni läser dessa böcker finns det mycket att diskutera kring. Det ger en bra grund för att träna på att skriva egna texter. Hur ni arbetar med böckerna är valfritt, det är bara fantasin som sätter gränser.

Här är några exempel på vad ni kan diskutera och arbeta vidare med:

 • Vad kan jag lägga upp på sociala medier?
 • Vem ser det jag lägger upp?
 • Källkritik, nätmobbning mm.
 • Skriv egna manus om fiktiva personer,
 • Skriv manus för och spela in en vlogg

Böckerna är en gåva och behöver inte lämnas tillbaka, Läs böckerna i klassen och ge dem sedan till skolbiblioteket. Anmäl dig för att få ett bokpaket till lassatsningen@eskilstuna.se. Begränsat antal paket.

Tillbaka till toppen.

 

 

 

 

Internationellt romanskrivarprojekt - NaNoWriMo 
NaNoWriMo (National Novel Writing Month) är ett amerikanskt initiativ, där det gäller att skriva en roman under november månad. Fokus ligger på att du – just du – är allra bäst på att berätta just din historia! Fokus ligger också på kvantitet istället på kvalitet – det viktiga är att släppa berättelsen fri!

NaNoWriMo består av en webbplats med resurser riktade till både privatpersoner och pedagoger. Till pedagoger finns bland annat lärarhandledningar, kopieringsunderlag, trycksaker att skriva ut samt ett digitalt klassrum. Lässatsningen vill ge dig som pedagog stöd i projektet, samt ge eleverna möjlighet att ställa ut de färdiga texterna på ett av Eskilstunas bibliotek och träffa en publicerad författare. 

Anmäl dig till lassatsningen@eskilstuna.se, och skriv NaNoWriMo i ämnesraden. 
Tillbaka till toppen.

 

 

 

 

Skrivhandledning

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att [..] formulera[r] egna åsikter och tankar[…] Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. […] Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. [Eleverna ska läsa s]könlitteratur för ungdomar […] som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

- Ur kursplanen för svenska i grundskolan

För att underlätta för dig som pedagog att arbeta med skrivande och läsande har Eskilstuna stadsbibliotek, med kursplanen för svenska i grundskolan som utgångspunkt, skapat handledningar som utgår från snabblästa ungdomsböcker.

Handledningarna består av 15 uppgifter till varje bok, där läsaren får fundera kring bokens innehåll – uppgifterna behandlar moraliska dilemman i boken, karaktärer, illustrationer och stilgrepp. Eleven får sedan svara på uppgifterna genom eget skrivande och skapande.

Till handledningarna finns också fyra korta filmer med presentationer av varje bok. Filmerna är tänkta att visas för klassen som en trailer. https://www.youtube.com/playlist?list=PLvUEU7iL27-lDKvkZERTL3wUMWOK8ZGen

Du kan välja mellan flera olika upplägg. Exempelvis:

 • Hela klassen läser samma bok – här finns möjlighet att högläsa hela eller delar av boken.
 • Alla får välja sin egen bok – här finns möjlighet att jämföra de olika böckerna, bland annat genom de gemensamma uppgifterna.
 • Eleverna genomför alla uppgifter eller får möjlighet att välja ett visst antal.
 • Du som pedagog väljer ut vilka uppgifter eleverna arbetar med.
 • En bra avslutning kan vara en utställning med elevernas alster – kanske en utvald dikt/text och/eller collage – hör av dig i god tid om du vill att utställningen även ska synas på Stadsbiblioteket.

Bokpresentationer:

 • Flickan utan näsa, av Georgia Byng utspelar sig under den viktorianska eran i England. Kretsar kring Alice som föddes utan näsa och blir kallad både missfoster och monster. Tar upp teman som utanförskap och gott och ont, och berör även hjältar och icke-hjältar i litteraturen. Boken är klassad som lättläst och rikligt illustrerad.
 • Paveen och buffertjejen, av Siobhan Dowd utspelar sig i nutid i Irland. Huvudkaraktären Jim (cirka 15 år) tillhör resandefolket och blir för detta både misshandlad och trakasserad. Men i skolan träffar han också tjejen Kit som lär honom läsa. Boken är en grafisk roman och tar upp teman som diskriminering, kärlek, analfabetism och utanförskap.
 • 5.768 visningar på Youtube, av Ralf Novák-Rosengren och Anita Santesson utspelar sig i nutid i Sverige. Kretsar kring 14-åriga Rosita som tillhör resandefolket och drömmer om att bli sångerska. Boken tar upp teman som diskriminering och fördomar, men också stolthet över sitt ursprung, vänskap och drömmar.
 • En farlig vän, av Ritta Jacobsson utspelar sig i nutid i Sverige. Kretsar kring 15-åriga Leo som flyttat till en ny stad med sin familj för att slippa undan Leos mobbare. Leo blir vän med Jonna. Jonna gör hemmagjorda bomber, snattar och är inte rädd för något. Teman i boken är bland annat vänskap, mobbning, rätt och fel. Boken är klassad som lättläst.

Alla böckerna finns som klassuppsättning att låna från Bokcentralen. Skicka ett mejl till bokcentralen@eskilstuna.se och berätta hur många exemplar du vill ha av varje bok. Handledningarna kommer med boklådorna.

Tillbaka till toppen.

 

 

 

 

Legimus och talböcker

Skolbibliotekarie/skolbiblioteksansvarig kan registrera elever med läsnedsättning så att de får fri tillgång till Legimus utbud av talböcker. Lässatsningens konsulenter finns tillgängliga, via skolans skolbibliotek, för att informera och hjälpa till med de frågor som kan finnas kring Legimus och talböcker.

För att boka tid:

Mejla lassatsningen@eskilstuna.se (skolbibliotekarie/skolbiblioteksansvarig på skolan måste närvara).

Frågor och information, kontakta: Camilla Lord, camilla.lord@eskilstuna.se 0737-65 17 09

Här hittar du mer information om hur du använder appen Legimus. För att få behörighet måste eleverna registrera sig. Har ni inte möjlighet att registrera eleverna på skolbiblioteket kan de registrerar sig på Stadsbiblioteket. Elever som är under 18 år behöver målsmans tillstånd. Här finns blankett för registrering att skriva ut: Legimusavtal för låntagare under 18 år.

Skicka gärna ett mejl till barnavd.stadsbibl@eskilstuna.se för att boka en tid för registrering.

Demokonto för pedagoger

Här kan du skaffa demokonto.

Tillbaka till toppen.

 

 

 

 

BTJ bokutställning och filmade boktips

Eskilstuna stadsbibliotek är ett bibliotek som har förmånen att vara med och få Btj:s bokutställning. Det innebär att vi får ett exemplar av de flesta nyutgivna barn- och ungdomsböckerna.

Vi vill dela med oss och visa upp dessa böcker. Du får gärna boka tid för att besöka utställningen, enskilt eller tillsammans med ditt arbetslag. Tidigare har vi bl.a. haft besök av barn och personal från skolbiblioteksråd.

Det är många som vill ha tips på nyutgiven barn- och ungdomslitteratur. Under hösten 2020 kommer vi att spela in filmer med olika teman tex bilderböcker, lättläst 9-12 år. Du kan välja att se alla filmer eller de som passar för ditt arbete. Filmerna kommer att publiceras på Facebook och på Stadsbibliotekets Youtube-kanal, så följ oss där. · https://www.facebook.com/lassatsningen/ · https://www.youtube.com/user/eskilsbibl

Tillbaka till toppen.

 

 

 

 

Normkreativ studiecirkel

Vill du lära dig mer om att arbeta med normkreativa böcker? Kanske har du gått på våra tidigare föreläsningar inom ämnet och vill utvecklas ytterligare genom att prova på, eller så kanske du är alldeles ny inom ämnet. Oavsett så är du välkommen till vår nya normkreativa studiecirkel!
Under denna studiecirkel kommer vi att fräscha upp våra kunskaper om normer och hur de speglas i litteraturen, vi kommer att arbeta med normkreativa boksamtal och träna på att analysera böcker för att kunna göra mer medvetna bokval. Självklart kommer vi även att läsa många fantastiska böcker!

När: Studiecirkeln består av tre tillfällen. Vi ses på onsdagar kl. 9.00–11.00 på Stadsbiblioteket. Träffarna ligger v. 40, 43 och 46.

Anmäl dig senast 11 september till: lassatsningen@eskilstuna.se. Observera att ni inte är anmälda förrän ni får ett bekräftelsemail. Om ni inte fått svar inom två arbetsdagar, var vänlig och maila igen.

Tillbaka till toppen.

 

 

 

 

Teater Rita Prick

Teater Rita Prick åker återigen på turné tillsammans med Lässatsningen! Denna gång reser hon runt med ett sagobokshus. Vad kan finnas i det huset tro?

Lotta Lagerström som är personen bakom Teater Rita Prick arbetar som skådespelare och sjukhusclownen Tant Prick. ”Att möta barn på sjukhus eller från scen, och via sagor och lek öppna dörren in till fantasins värld och se hur det börjar glittra i barns ögon är en ynnest att kunna få vara en del av.”

Denna gång ligger fokus på sagoberättande vilket är en genre som ligger Lotta varmt om hjärtat. Teatern passar bäst för barn i åldrarna 3-5 år.

När: Måndag-torsdag v. 46 och v. 48 kl. 9.30 och 13.
Var: På er egen förskola, Rita Prick behöver endast en vägg att spela framför.

Maila in anmälan av er barngrupp senast den 9 oktober till lassatsningen@eskilstuna.se. Meddela antal barn i mailet (max 25 st./föreställning), samt namn och telefonnummer till en person som Rita Prick kan kontakta inför föreställningen.

På grund av det rådande läget ber vi er att tänka efter innan bokning kring huruvida ni kan ta emot en teater eller inte, så att föreställningarna kan erbjudas dem som har denna möjlighet. Anmälan är bindande, vid avbokning erbjuds endast ny tid om sådana finns lediga under ordinarie speltider.

Observera! Besked om vilka förskolor som får besök av Teater Rita Prick mailas ut när anmälningstiden gått ut.

Tillbaka till toppen.

 

 

 

 

Möt en författare

Vill du erbjuda barnen ett spännande möte med en författare? Lässatsningen erbjuder tre digitala författarbesök under hösten:

Månadens författare – September

I september får barnen möta Emma Virke som skrivit räknesagan Tio små blommor. Tillsammans kommer ni göra en egen blomstersaga. Innan besöket läser ni boken tillsammans, plockar/väljer 10 blommor och sätter i en vas. Sedan funderar ni på vad de heter och vad som kommer hända med dem. Under författarbesöket får ni se Emma rita bilder och läsa sagan om just era blommor!

När? 16 och 17 september kl. 10.00.

För vilka? Denna träff är roligast för barn mellan 3-5 år. Max 15 barn/tillfälle.

Månadens författare – Oktober

I oktober möter vi författaren Anna Ribbing som skrivit böckerna om Bruno. Under besöket tittar vi på föremål som finns i böckerna och vi får även höra om Brunos nyaste äventyr, när han åker hiss!

När? 13, 14 och 15 oktober kl. 10.00.

För vilka? Denna träff är roligast för barn mellan 1-3 år. Max 15 barn/tillfälle.

Månadens författare – November

I november är det Evalotta Belin som ringer upp. Hon har skrivit boken Rut flyttar ut och under besöket får vi även träffa Rut som berättar hur det var den där gången då hon blev så arg att hon flyttade hemifrån. Vi får även möjlighet att ställa frågor till henne, t.ex. om hur stark hon egentligen är, som kan bära en bokhylla!

När? 17 och 19 november kl. 10.00.

För vilka? Denna träff är roligast för barn mellan 3-5 år. Max 15 barn/tillfälle.

 

Låter detta spännande? Maila in er anmälan till lassatsningen@eskilstuna.se senast två veckor innan respektive besök. Meddela antal barn i mailet (max 15 st./tillfälle), önskemål om författare, samt namn och telefonnummer till en person som författaren kan kontakta inför författarbesöket. Alla deltagande barn får författarens bok i gåva efter besöket, och förskolan får boken innan besöket.

Observera att ni behöver ha tekniken som krävs för att kunna genomföra författarbesöket, d.v.s. möjlighet till videosamtal, gärna via en skärm som är stor nog för alla barn att se.

Observera även att ni inte är anmälda förrän ni får ett bekräftelsemail. Om ni inte fått svar inom två arbetsdagar, var vänlig och maila igen.

Tillbaka till toppen.

 

 

 

 

Läs och skriv med Saga, Brum och Fnisse

Brum och Fnisse är sugna på att skriva berättelser tillsammans med barnen och bjuder därför in till fyra digitala träffar där vi läser och skriver tillsammans! Under varje träff läser vi ett kapitel ur Sagasagor och har ett kort boksamtal. Sedan får varje förskolegrupp arbeta med en egen berättelse som byggs upp vartefter vi träffas.

Lässatsningen erbjuder:

 • Högläsning via Teams.
 • Handledning i att skriva berättelser med förskolebarn.
 • Material som underlättar skrivprocessen.
 • Bokgåva.
 • Digitalt författarbesök med Josefine Sundström.
 • Möjlighet att ställa ut berättelserna på Stadsbiblioteket.

Maila in anmälan av er barngrupp senast den 9 september till lassatsningen@eskilstuna.se. Meddela antal barn i mailet, du avgör själv hur många barn som kan vara lämpligt i detta projekt utifrån de förutsättningar ni har. Max 5 grupper.

Observera att ni behöver ha tekniken som krävs för att kunna genomföra projektet, d.v.s. möjlighet till videosamtal, gärna via en skärm som är stor nog för alla barn att se. Observera även att ni inte är anmälda förrän ni får ett bekräftelsemail. Om ni inte fått svar inom två arbetsdagar, var vänlig och maila igen.

Tillbaka till toppen.

 

 

 

 

Biblioteket på ditt APT

Jobbar din förskola med högläsning och litteratur men vill ha tips och idéer på hur ni kan komma vidare i ert arbete? Eller är ni precis i början av ert arbete med aktiv läsning i förskolan? Då kan ni boka en bibliotekskonsulent till ert APT. En bibliotekskonsulent är med digitalt på delar av mötet. Fokus kommer att ligga på läsning och läslust. Det exakta innehållet tas fram i samråd med rektor.

Exempel på vad vi kan prata om:

 • Hur kan vi nå läroplanens mål genom läsning?
 • Hur kan vi arbeta tematiskt med litteratur?
 • Hur förmedlar vi vikten av läsning till vårdnadshavare?
 • Hur ska vi välja böcker?
 • Hur kan vi göra böcker tillgängliga för barnen via t.ex. läsmiljöer?
 • Hur kan vi samarbeta med biblioteket?
 • Hur ökar vi barnens läslust?

Har du frågor eller vill boka in ett APT, maila: lassatsningen@eskilstuna.se

Besöken fördelas i mån av tid. Observera att ni inte är anmälda förrän ni får ett bekräftelsemail. Om ni inte fått svar inom två arbetsdagar, var vänlig och maila igen.

Tillbaka till toppen.

 

 

 

 

Bokpåsar till föräldrar

Nu erbjuder vi förskolornas barn och vårdnadshavare möjlighet att låna hem biblioteksböcker i samband med hämtning och lämning på förskolan. Vill ni främja läsning i hemmen, samt sprida läsglädje utanför förskolans väggar passar detta er!

Så här går ni till väga:

 • Skicka ett mail till bokcentralen@eskilstuna.se och skriv att ni vill låna föräldrapåsar. Ange även ålder på barnen samt vilka språk som finns representerade.
 • Lådan skickas via internpost till kommunala förskolor, fristående förskolor hämtar lådan på Stadsbiblioteket.
 • Lägg böckerna i medföljande påsar och häng upp/placera på en lättillgänglig plats i exempelvis kapprummet.
 • Sätt upp en utlåningslista där vårdnadshavaren kan skriva upp hur många böcker de lånar, samt stryka sig när de lämnar tillbaka böckerna.
 • När utlåningstiden är slut – skicka tillbaka böckerna, påsarna och utlåningslistan (för statistik) till bokcentralen

Tillbaka till toppen.