Sök

Språk

sv-se
angle-left Bokrecept

Bokrecept

Eskilstuna stadsbibliotek ingår i ett projekt där Biblioteksutveckling Sörmland, folkbiblioteken i Sörmland, logopeder och specialpedagoger samverkar för att hjälpa och stötta barn med försenad språkutveckling. Vi har tagit ett gemensamt grepp och skriver ut bokrecept som komplement till traditionella metoder.

Tal- och språkstörning hos barn innebär att barnet har en försenad eller avvikande tal-och språkutveckling. Orsaken är ofta okänd men ärftliga faktorer kan ha betydelse. Svårigheterna hos barn med tal-, språk- och kommunikationssvårigheter ser olika ut och varierar under tiden barnet utvecklas men växer inte bort. En del barn börjar tala sent, en del har svårt att utveckla ordförråd och grammatik, andra har svårt med uttal eller att förstå talat språk. Språklig ålder kan vara annan än barnets faktiska ålder.

Recept hos logoped

Barnavårdcentralen träffar alla barn i 2- årsåldern för språkscreening. Om BVC-sköterskan upptäcker en språkstörning hos ett barn så slussas barnet vidare till logoped för språkträning. Logopeden skriver ut ett bokrecept där det framgår vilken typ av språkfärdighet som barnet behöver förstärka. Sedan lämnas bokreceptet till biblioteket av vårdnadshavaren och bibliotekarien ser till att barnet får böcker som lämpar sig för den typ av språkfärdighet som barnet behöver förbättra.

Exempel på kategorier som logopeden fyller i på bokreceptet är allmän språkstimulering, meningsbyggnad, språklig medvetenhet, prepositioner, negationer, frågor, känslor, komparation, pragmatism, färger, fonologi/ljudstimulering, verb, substantiv, adjektiv, pronomen och räkneord. 

Böcker på rim, böcker med tecken om stöd TAKK eller böcker på barnets hemspråk kan vara till hjälp. Böcker med detaljrika bilder som föräldrar kan samtala med barnet kring och berätta om är också ett bra sätt att stimulera barnets språkutveckling.

2013 skrevs det första bokreceptet i Sörmland ut av en logoped. Sedan starten har antalet uthämtade bokrecept på Eskilstuna stadsbibliotek fördubblats.