Sök

Språk

Lånekort och låneregler

Lånekort och låneregler

För att kunna ta del av bibliotekets tjänster behöver du ett lånekort. Att skaffa lånekort är gratis!

Lånekort

Du kan fylla i ansökan om lånekort här på vår webbplats. När detta är gjort behöver du besöka något av våra bibliotek och visa upp giltig legitimation för att aktivera ditt lånekort.

Är du under 18 år måste du ha målsmans underskrift och får då hem en särskild blankett att fylla i. Den blanketten kan du ladda ned här.

Låneregler på andra språk

Låneregler på arabiska
Låneregler på engelska
Låneregler på somaliska

Låneregler

 • Lånekortet är gratis, men om du förlorar ditt kort måste du betala för att få ett nytt.
 • Du ansvarar för alla lån på kortet.
 • Vårdnadshavare ansvarar för sina barns lån.
 • Lånetiden är normalt fyra veckor men det finns undantag (se nedan).
 • Du kan låna om tre gånger men det finns undantag.
 • Om det är kö på en bok är lånetiden två veckor.
 • Du ansvarar för att lånen lämnas tillbaka i tid.
 • Om en bok är försenad får du betala en förseningsavgift
 • Barn under 18 år betalar ingen förseningsavgift.
 • Om du inte lämnar tillbaka en bok skickar biblioteket en räkning på boken.
 • Om en bok blir skadad under lånetiden får du betala ersättning för den.

Lånetid och reservationer

Två veckors lånetid gäller om en bok har reservationskö, samt för snabblån, tidskrifter (ej lån på senaste numret) och TV-spel. För film är lånetiden sju dagar.

Har du inte hunnit läsa ut din bok kan du låna om den om inte någon annan står i kö för att låna boken eller om boken är ett snabblån. Ett omlån kan inte heller inte göras om du har fått en räkning på boken eller om du har en skuld på 100 kr eller mer. Du får låna om boken tre gånger.

Du kan ställa dig i kö för en bok som är utlånad. När boken kommer in ställer vi undan den till dig. Om du har angett ditt mobilnummer eller e-postadress när du fick ditt lånekort får du ett meddelande när boken har kommit in, i annat fall får du ett brev. I meddelandet står ett datum när du senast måste hämta boken. Där står också en kod som du ska ha med dig när du hämtar boken.

Du kan inte reservera pocket, snabblån, tidskrifter eller TV-spel. Du kan också välja ett datum när din reservation ska börja gälla och hur länge den skall vara aktuell.

Du kan både låna om och reservera böcker på vår webbplats om du är inloggad på ditt konto. Här kan du se en instruktionsvideo för hur man reserverar böcker på nätet.

Adressändring, avgifter vid försening och ersättning av media och lånekort

Om du flyttar behöver du meddela biblioteket, så att utskick per post ska kunna komma fram till dig. Vi får inte adressändringen automatiskt.

Om du lämnar tillbaka för sent tillkommer förseningsavgifter. Säg till oss om du vill ha ett meddelande innan lånetiden går ut. Då skickar vi ett meddelande på e-post eller SMS tre dagar innan du ska lämna igen det du lånat.

Om du inte lämnar igen det du lånat i tid får du först en påminnelse efter ca en vecka. Om du fortfarande inte lämnat igen det du lånat får du en räkning två veckor senare. Du måste betala räkningen eller lämna igen boken innan du får låna på biblioteket igen. Om du har en skuld på 100 kr eller mer kan du inte låna förrän du betalat av och skulden är mindre än 100 kr.

 • Förseningsavgift på 3 kr per dag för lånad bok/övrig media.
 • Förseningsavgift på 10 kr per dag för snabblån bok/media och film.
 • Porto- och expeditionsavgift för utsänd påminnelse är 10 kr.
 • Porto- och expeditionsavgift för utsänd faktura är 30 kr.

Barn upp till 18 år betalar ingen förseningsavgift.

Ersättning för bok/övrig media som inte lämnas tillbaka ersätts med faktisk kostnad när det finns en sådan. Annars gäller dessa ersättningar:

 • Vuxenbok: 250 kr.
 • Barnbok: 100 kr.
 • Tidskrifter: 50 kr.
 • Film: 500 kr.
 • TV- eller dataspel: 500 kr.

Maxavgifter för böcker/media återlämnade vid samma tillfälle:

 • Vid återlämning av en bok/övrig media: 100 kr.
 • Vid återlämning av flera böcker/övrig media: 300 kr.

Om du tappar bort ditt lånekort måste du säga till personalen på biblioteket. Då kan vi spärra ditt lånekort så att ingen annan kan låna på kortet. Ersättning för nytt lånekort vuxen är 20 kr och ersättning för nytt lånekort barn är 10 kr.