Sök

Språk

Läsa på olika sätt

Läsa på olika sätt

Det finns många sätt att läsa på och det behöver inte alltid vara den tryckta texten som är i fokus. Vi hjälper dig att hitta media som passar dig.

På Eskilstuna bibliotek finns ett stort utbud av exempelvis ljud- och talböcker och böcker som underlättar läsning genom ett enkelt språk och stor stil. Har du svårigheter att ta dig till biblioteket kan du få hjälp via vår tjänst Boken kommer.

Talböcker på Daisy

En talbok är en inläst bok avsedd för dig som har svårt att läsa tryckt text. Syftet är att ge alla samma möjligheter att ta del av litteratur. Skillnaden mellan en talbok och en ljudbok är juridisk: en talbok får bara lånas av personer med läsnedsättning medan en ljudbok får lånas av alla. Även personer med tillfälligt läshinder får låna talböcker så länge behovet finns.

Formatet för talböcker heter DAISY (Digitalt Anpassat Informationssystem) och är en internationell standard för digitala böcker. DAISY-skivor innehåller MP3-filer och är gjorda så att du lätt ska kunna hitta i innehållet. En DAISY-skiva kan innehålla mycket information. Du läser en DAISY-talbok i en spelare, dator, surfplatta, läsplatta eller mobil.

Det går bra att låna talböcker genom ett ombud, till exempel anhöriga, vänner, föräldrar och lärare. Du kan beställa talböcker via telefon och e-post, eller reservera talböcker i bibliotekets katalog här på webben. Talböckerna får du sedan hemskickade med post utan kostnad. Lånetiden är fyra veckor. Vår telefontjänst riktar sig till boende i Eskilstuna.

Beställ talböcker via telefon: 016-710 13 59
Beställ talböcker via mejl: talboksavd@eskilstuna.se

Talböcker direkt i mobil eller surfplatta via Legimus

Du som har en läsnedsättning kan låna talböcker via Legimus. Du kan också ladda ner dem direkt från legimus.se eller använda Legimus-appen. Inloggningsuppgifter får du av oss på biblioteket.

Med appen Legimus kan du enkelt ladda ner och lyssna på talböcker direkt i din telefon eller surfplatta. Här hittar du mer information om hur du använder appen Legimus.

Boken kommer - om du har svårt att besöka biblioteket

Boken kommer är en gratis service för dig som exempelvis är långvarigt sjuk eller rörelsehindrad och inte själv kan komma till biblioteket. Ta kontakt med biblioteket så hjälper vi till med att välja ut böcker åt dig. Sedan åker vi hem till dig med böckerna. Lånetiden är fem veckor. Efter fem veckor kommer vi med nya böcker och hämtar de böcker du har lånat.

Du kan ringa eller mejla och beställa böcker till Boken kommer:
Telefonnummer: 016-710 25 48
E-post: bokenkommer@eskilstuna.se