Sök

Språk

Tyck till om biblioteket!

På biblioteket ska vi snart sätta igång arbetet med att ta fram en ny biblioteksplan för åren 2022-2026! I en biblioteksplan beskrivs bibliotekets verksamhet och hur den ska utformas för att på bästa sätt uppfylla samhällets och invånarnas önskemål.

Därför behöver vi nu din hjälp att utforma framtidens bibliotek! Svara på frågan:

Hur vill du att DITT bibliotek ska vara?

Skicka in ditt svar genom att skriva i textrutan här under. Du kan vara helt anonym. Det är frivilligt att ange könsidentitet och ålder.

Din åsikt är viktig! Alla svar som vi får in kommer att sammanställas och användas i arbetet med att ta fram en ny biblioteksplan.

Tack för din medverkan!