Sök

Språk

sv-se

Bokcentralen för skolor

Boklåda med skönlitteratur i paruppsättningar

Två böcker av samma titel med blandade svårighetsgarder. Du kan även komplettera dessa boklådor med böcker på andra språk. 

Boklåda med lättlästa böcker i paruppsättningar

Dessa lådor med paruppsättningar kan kompletteras med böcker på andra språk, ljudböcker på CD och MP3 samt med talböcker – bok + daisy.

Boklåda med skönlitteratur i gruppuppsättningar

Du kan önska fyra till sex böcker av samma titel.

Boklåda med lättlästa böcker i gruppuppsättningar

Dessa lådor med gruppuppsättningar kan kompletteras med böcker på andra språk, ljudböcker på CD och MP3 samt med talböcker – bok + daisy.

Boklåda med tema

Du kan beställa olika temalådor med skönlitteratur. Dessa riktas främst till mellan och högstadiet:

Deckare

Spöken, övernaturligt

Fantasy

Sagor, myter, legender

Klassiker

Det finns även boklådor med tema för lågstadiet:

Forntiden

Kroppen

Rymden

Dessutom erbjuds från Eskilstuna kommuns Lässatsning:

Fördjupningslådor för högläsning och boksamtal där även en lärarhandledning medföljer samt ett underlag där du anger hur många flickor, pojkar, kvinnor och män som deltar i läsningen.

Läslust via bilderboken

För förskoleklass och åk 1
Högläsning, en bok om dagen med ett speciellt urval av 4x5 bilderböcker att läsa högt varje dag under fyra veckor. Med i lådan finns en frågeställning till varje veckas böcker att ta upp med barnen. Boklådan finns i två varianter: en att använda under hösten och en att använda under våren. 

Det finns även fortsättningslådor som kan användas i förskoleklass – åk 3.
Vad är gemensamt? Eleverna ska lista ut vad de fyra böckerna i samma grupp har gemensamt och ge förslag på passande titlar.

Det är två teman i varje låda.
1. Vilse och leksaksvärld
2. Att inte kunna sova och Drömmar
3. Träd och bröder
4. Liten hjälper stor och Pappor
5. Låtsas figurer och Någon ritar sig fram
6. Dela med sig och Avundsjuka
7. Vara annorlunda och Tjejer som säger ifrån
8. Flykt och Nytt syskon
9. Skuggor och oväntat möte
10. Sanning och lögn och rikedom
11. En resa för att leta efter något och Andras världar

Start 1 och Start 2
Boklådor för nyanlända, öva på att läsa bilder.

Serier i undervisningen

Bamse för åk1 - Lektionerna är kopplade till Lgr 11 och kursplanerna i bild, matematik, naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, svenska, svenska som andra språk och teknik. Lektionerna utgår från serier som du hittar i tidningen BAMSE och hans vänner vilken du får i en låda med 30 st samt en lärarhandledning.

Kalle Anka åk3 - Urvalet av uppgifter i denna handledning är stort och varierat, med syfte att vara anpassningsbart utifrån gruppens och elevernas behov och intressen. Uppgifterna är skapade utifrån kursplanen i svenska, och täcker in ett stort antal av svenskämnets mål. Ungefär hälften av uppgifterna är framtagna för att man ska kunna arbeta med valfria och allmänna Kalle Anka-serier. Resterande uppgifter är kopplade till tio noggrant utvalda serier som bedömts vara särskilt lämpliga för användning i skolan. Dessa serier finns samlade i en särskild volym, Kalle Anka och hans vänner, vilken du får i en låda med 30 st samt en lärarhandledning.

Boksamtalslåda 

Boksamtals låda efter Katarina Kuicks boksamtalsmodell med bilderböcker. Lådan innehåller 30 ex av en bilderbok, antingen väljer du Kungen och Drottningen av Eva Lindström eller Huset som vaknade av Martin Widmark illustration Emilia Dziubak. Med i lådan finns också ett exemplar av Adian Chambers bok Böcker inom och omkring oss, samt ett blad med en enklare version av Chambers och Kuicks frågor kring boksamtal.

Boksamtalsväska

Konstiga djur av Lotta Olsson för åk 2 och Monstret i natten av Mats Strandberg för åk 3.
Boksamtalsväskorna innehåller en högläsningsbok, rekvisita kopplad till boken och en handledning med inspiration och material till boksamtal.

Högläsningsbok för åk2

Läs boken Fräs, den lilla panterkatten av Isabelle Halvarsson. Du får låna boken och får med en handledning med inspiration till boksamtal.

Högläs Roald Dahl

Du får låna boken och får med en handledning med inspiration till boksamtal samt tips på olika pyssel. Välj bland följande titlar:
Herr och fru Slusk
Naddap dlöks
SVJ