Boktips 6-9 år

432821
Av: Dahlin, Petrus
Av: Falkenhem, Sofia
434416
411816
Av: Gaiman, Neil
Av: Riddell, Chris
426885
Av: Rihs, Cecilia
Av: Ramstedt, Carl-Marcus

Bokrecept

 

Bokrecept: språkhjälp för barn

 

- Jag är så glad för att min son som är 4 år äntligen vill att jag ska läsa för honom. Tidigare har han inte alls varit intresserad av böcker, men sen han fick bokrecept har han börjat prata massor och vill att jag ska läsa för honom hela tiden.
(Synpunkt från en förälder) 

Eskilstuna stadsbibliotek ingår i ett projekt där Länsbibliotek Sörmland, folkbiblioteken i Sörmland, logopeder och specialpedagoger samverkar för att hjälpa och stötta barn med försenad språkutveckling. I Sörmland föds det 3000 barn varje år. Enligt statistiken kommer runt sex-åtta procent av dem att få en språkstörning och för en procent blir störningen allvarlig. Vi har tagit ett gemensamt grepp och skriver ut bokrecept som komplement till traditionella metoder.   

Tal- och språkstörning hos barn innebär att barnet har en försenad eller avvikande tal-och språkutveckling. Orsaken är ofta okänd men ärftliga faktorer kan ha betydelse. Svårigheterna hos barn med tal-, språk- och kommunikationssvårigheter ser olika ut och varierar under tiden barnet utvecklas men växer inte bort. En del barn börjar tala sent, en del har svårt att utveckla ordförråd och grammatik, andra har svårt med uttal eller att förstå talat språk. Språklig ålder kan vara annan än barnets faktiska ålder.

Recept hos logoped

Barnavårdcentralen träffar alla barn i två och ett halvt-årsåldern för språkscreening. Om BVC-sköterskan upptäcker en språkstörning hos ett barn så slussas barnet vidare till logoped för språkträning. Logopeden skriver ut ett bokrecept där det framgår vilken typ av språkfärdighet som barnet behöver förstärka. Sedan lämnas bokreceptet till biblioteket av vårdnadshavaren och bibliotekarien ser till att barnet får böcker som lämpar sig för den typ av språkfärdighet som barnet behöver förbättra.

Exempel på kategorier som logopeden fyller i på bokreceptet är allmän språkstimulering, meningsbyggnad, språklig medvetenhet, prepositioner, negationer, frågor, känslor, komparation, pragmatism, färger, fonologi/ljudstimulering, verb, substantiv, adjektiv, pronomen och räkneord. 

Böcker på rim, böcker med tecken om stöd TAKK eller böcker på barnets hemspråk kan vara till hjälp. Böcker med detaljrika bilder som föräldrar kan samtala med barnet kring och berätta om är också ett bra sätt att stimulera barnets språkutveckling.

Komplement till traditionella metoder

Bokrecept kan ses som ett komplement till det mer traditionella träningsmaterial som barn och föräldrar vanligtvis får ta del av. Böcker på recept erbjuder en mer varierad träning och dessutom etableras en tidig kontakt mellan familjer och bibliotek samt mellan barn och bokläsning. 2013 skrevs det första bokreceptet i Sörmland ut av en logoped. 2014 hämtades 98 bokrecept ut på Eskilstuna stadsbibliotek.

Landstinget har tillsammans med länets kommuner fått stöd från Kulturrådet för att fortsätta utveckla arbetet med bokrecept. Ambitionen är att skapa en språkkedja mellan förskola, logoped bibliotek och föräldrar som hjälper barnet med språkutvecklingen. Målet är att ge barnet språket. Barnet är i fokus och runt barnet finns föräldrar, BVC, bibliotek, förskola, logopeder och specialpedagoger.

Under 2016 fortsätter arbetet med bokrecept i hela länet, på vissa håll med avsikten att rikta bokrecepten även till barn i skolåldern via specialpedagoger.

Här kan du läsa mer om bokrecept.

Boktips 10-12 år

434663
Av: Larsson, Åsa
Av: Korsell, Ingela
Av: Jonsson, Henrik
434943
Av: Ohlsson, Kristina
433589
Av: Johansson, Ewa Christina
427980
Av: Johansson, Ewa Christina

Här finns vi också

Eskilstuna stadsbiblioteks mobilwebb Mobilwebb
 Facebook
 Bloggar
 YouTube
 Twitter

 

Kontakt

Kontakta oss
Tyck till om sidan
Inköpsförslag
Fjärrlån
Personal
Presskontakter

 

 

Om oss

Vår verksamhet
Organisation
Historik
Vi som jobbar här
Lässatsningen

 

Om webbplatsen

Användaravtal
Anpassa webbplatsen
Hantering av personuppgifter
Cookies

Eskilstuna kommun | Eskilstuna stadsbibliotek, Box 17, 631 02 Eskilstuna | Besöksadress: Kriebsensgatan 4, 632 20 Eskilstuna 
Telefon: 016-710 51 10 | E-post: stadsbiblioteket@eskilstuna.se
 
     

Mina sidor / Logga in

Eskilstuna kommun

 
 
  • Om webbplatsen
  • A–Ö
  • Webbkarta

Logga ut/in