Sök

Språk

Cookies

Eskilstuna stadsbibliotek använder cookies på webbplatsen bibliotek.eskilstuna.se. Cookies är små textfiler som lagras på din dator för att göra webbplatsen så tillgänglig och användbar som möjligt.

Det finns två typer av cookies:

  1. en permanent cookie som ligger kvar på datorn under en bestämd tid
  2. en sessionscookie som sparas tillfälligt på datorn och försvinner när du stänger webbläsaren

Vi använder en sessionscookie för att du skall kunna logga in och göra dina ärenden. Ingen personlig information, som till exempel namn eller e-postadress, sparas på någon av våra webbplatser.

OBS! För att bibliotekets webbplats ska fungera måste man tillåta cookies i sin webbläsare.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats.

Analysverktyg för webbplatsen

Denna webbplats använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Analysverktyget använder cookies och informationen som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Denna information används i syfte att utvärdera besökstatistik. Exempelvis så använder Eskilstuna stadsbibliotek rapporter av besöken på webbplatsen för att förbättra innehåll, navigation och struktur. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med annan data som Google innehar. Man kan neka användningen av cookies (se ovan) genom att välja vissa inställningar i webbläsaren.

Vi har ställt in Google Analytics så att verktyget anonymiserar den information som skickas till Google. Detta görs genom att Google Analytics trunkerar (tar bort) de sista siffrorna i besökarnas IP-adress innan uppgiften skickas till Google.