Sök

Språk

Lässatsningen Eskilstuna stadsbibliotek

Lässatsningens erbjudanden för förskola och skola hittar du här.

Lässatsningen Eskilstuna stadsbibliotek arbetar för att öka barns lust att läsa. Målet är att de ska utveckla goda läsvanor i tidig ålder. Lässatsningen stimulerar, uppmuntrar och stärker barn till läsning. Det handlar om att skapa bra förutsättningar för barnen och på så sätt bidra till en höjd utbildningsnivå. Det långsiktiga målet är att barnet ser sig själv som en läsande person, med tilltro till sin egen förmåga.


För vilka?

Alla barn från 0 till 12 år i Eskilstuna ska få ta del av lässtimulerande insatser. Lässatsningen ska nå alla barn i Eskilstuna i såväl kommunal som fristående verksamhet. Det omfattar ett trettiotal skolor och ett nittiotal förskolor med nästan 15 000 barn. Barn som inte finns inom förskolan ska nås av lässatsningens lässtimulerande insatser via familjecentraler, föreningar och via olika viktiga vuxna som finns i barnens närhet. 

Av vem?

Lässatsningen består av sju erfarna bibliotekskonsulenter samt en biblioteksassistent som är anställda av Eskilstuna stadsbibliotek.

Hur?

Lässatsningen arbetar långsiktigt för att alla barn och elever ska få 

  • Läslust och goda läsvanor.
  • Tillgång till ett varierat utbud av böcker (oavsett medieformat).
  • Inspiration.
  • Fina läsmiljöer.
  • Möjlighet till sammanhang, förförståelse och att samtala om det lästa.
  • Välfungerande skolbibliotek och förskolebibliotek.

Viktiga vuxna

Lässatsningen riktar sig till barnen och till alla viktiga vuxna i barnens vardag. Läsande förebilder är avgörnade för att barnen själva ska se sig som läsare. Det gäller dig som förskollärare, lärare, modersmålslärare, pedagoger, barnskötare, skolbibliotekarier, bibliotekarier, fritidspersonal, vårdnadshavare, mor- och farföräldrar, idrottstränare, föreningar med flera.

Samarbete

Lässatsningen bygger på ett nära samarbete mellan bibliotekskonsulenter och de viktiga vuxna som möter alla barn dagligen. I vårt arbete riktat mot barns fritid samarbetar vi med många olika aktörer. Är du intresserad av att samarbeta med oss, hör gärna av dig till lassatsningen@eskilstuna.se.

Lässatsningen kan tillföra kompetens kring litteratur och visa metoder för hur det går att arbeta med litteraturen och inspirera till läsning. Personal i förskola och skola arbetar självständigt i klasser och grupper med metoder från Lässatsningen och med stöd från bibliotekskonsulenterna.
Lässatsningen erbjuder många olika vägar att fortbilda sig som personal i skolan eller olika sätt att arbeta med läsning i klassen eller gruppen. Via länken nedan hittar du Lässatsningens erbjudanden.

Lässatsningens erbjudanden till förskola och skola

Hur?

Lässatsningen arbetar på olika sätt med läslust och för att ge inspiration till läsning. Vi arbetar med  beprövade arbetssätt och med att prova nya metoder i mötet med olika grupper. Lässatsningen arrangerar läsprojekt och inspirationsaktiviteter för att skapa läslust.

Lässatsningen arbetar med kompetensutveckling och inspiration för all pedagogisk personal i förskola, skola och familjecentraler.

Lässatsningen arbetar med olika läsfrämjande metoder. Vi arbetar ständigt med att ha aktuellt, mångfacetterat och rikt utbud av barnlitteratur på olika nivåer samt med att tillgodose elevernas behov av böcker på modersmålen i Eskilstuna kommun. 

Lässatsningen har hand om Bokcentralen där både förskolor och skolor kan låna böcker till sina grupper och klasser. Här pågår ständigt ett arbete med att bygga upp ett bestånd av böcker på olika språk.