Sök

Språk

Så hanterar vi personuppgifter

Från 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen i Sverige och resten av EU. Syftet med dataskyddsförordningen är att stärka din personliga integritet och rätt till skydd av dina personuppgifter. Därför vill vi informera om hur vi hanterar dina uppgifter.

När du får ett bibliotekskort behöver vi ha dina personuppgifter. Personuppgifter är till exempel namn, adress, personnummer och telefonnummer. Vi behöver uppgifterna för att du ska kunna låna och använda våra andra bibliotekstjänster.

Vi sparar uppgifterna i vårt låntagarregister. Låntagarregistret är gemensamt för Eskilstuna och Torshälla.

Vi hanterar dina personuppgifter enligt en lag som heter dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation).

Om vi lämnar dina personuppgifter vidare till någon av våra systemleverantörer skriver vi ett avtal med dem. Det kallas personuppgiftsbiträdesavtal.

Leverantören får bara använda dina uppgifter för de bibliotekstjänster vi kommit överens om. De får inte heller sprida uppgifterna vidare.

Du har rätt att få veta vilken information vi har om dig. Det kallas att få ett registerutdrag. 

Du kan också begära att felaktiga uppgifter rättas, och att uppgifterna begränsas eller tas bort. För att kunna ta bort alla uppgifter om dig i vårt register behöver du lämna tillbaka det du har lånat och betala eventuella avgifter.

Du har också rätt att klaga på behandlingen av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten: Lämna ett klagomål enligt dataskyddsförordningen.

Läs mer om GDPR på: Integritetsskyddsmyndigheten och eskilstuna.se