Två legender

Två sörmländska legender som har fått varsitt sammanträdesrum namngett efter sig på stadsbiblioteket: 
 
Gunborg Nyman (1906-1997) var chefsbibliotekarie för Eskilstuna stadsbibliotek och länsbibliotekarie i Sörmlands län under åren 1938-1971. Hon var dessutom en av pionjärerna inom svenskt folkbiblioteksväsen.  Hennes stora intresse för hembygdsforskning och lokalhistoria manifesterades i de båda bibliografierna "Litteratur om Eskilstuna stad" (1981) och "Litteratur om Södermanlands län 1951-1980" (1985).
 
Ivar Schnell  (1904-1993) blev Södermanlands första lands-antikvarie 1938 och tjänstgjorde som sådan fram till sin pensionering 1969. Han byggde upp verksamheten vid länsmuseet på Nyköpingshus. Han var arkeolog och skrev om både fornminnen, kyrkor och herrgårdar. Under 32 år var han redaktör för Södermanlands hembygdsförbunds årsbok "Sörmlandsbygden".

Historik - Eskilstuna stadsbibliotek

Expeditionshall, 1975, fotograf: Sten Vilson 
 

1925 

Eskilstuna folkbibliotek grundas genom en sammanslagning av Eskilstuna arbetarebibliotek och ABF:s studiebibliotek 1924. 1925 övertas IOGT:s bibliotek. Den 17 oktober samma år invigs Eskilstuna folkbiblioteks nya lokaler i teaterbyggnaden och två dagar senare, den 19 oktober, invigdes Barn- och ungdomsavdelningen. Det kan man läsa mer om i Kerstin Lindwalls Barn- och ungdomsbiblioteket genom tiderna.

1930 

Eskilstuna stadsbibliotek bildas i och med att kommunen helt övertar driften av biblioteket. 

1931 

Eskilstuna stadsbibliotek blir Centralbibliotek (länsbibliotek) för Södermanlands län.
 

Entréhallen med utställning, montrar och tidningar, 1961-65

1949 

Stadsbibliotekets första filial öppnas, adress Björkhultsvägen 13 i Fröslunda. (Filialer tillkommer under åren i bland annat Årby, Skogsängen, Skiftinge, Lagersberg och Skogstorp.). Den regionala bokbussverksamheten startar. 

1959 

Stadsbokbussen börjar sin verksamhet.

1962 

Påbörjas bygget av det nya huvudbiblioteket. 

1964 

Det nya huvudbiblioteket tas i bruk. 

1965 

Det nya huvudbiblioteket invigs den 11 september.
 
Barnavdelningen 1966, fotograf: Sten Vilson

1971 

Kommunsammanslagning "Vi sju blir ett". Eskilstuna stad, Torshälla stad, Husby-Rekarne kommun, Hällby kommun, Kafjärdens kommun, Västra Rekarne kommun och Ärla kommun slås samman till en enda kommun - Eskilstuna kommun. Regionbiblioteken inordnas i Eskilstuna stadsbiblioteks organisation.

1973 

Arbetsplatsutlåning startar på Volvo BM. 

1979 

Bibliotekarietjänst för invandrarverksamhet inrättas. 

1985 

Start för införande av datasystemet BUMS. 

1987 

Eskilstuna stadsbibliotek blir utsett till "Årets bibliotek" på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.

1988 

Kortkatalogen tas definitivt bort och all media söks fortsättningsvis via bibliotekets datasystem. Biblioteket byter namn till Eskilstuna stads- och länsbibliotek, Södermanlands län. 

1989 

Svenska Deckarbiblioteket i Eskilstuna invigs och är ett forsknings- och studiebibliotek. Huvuduppdraget är att samla kriminallitteratur på svenska språket, såväl svenska original som översättningar till svenska, samt facklitteratur om kriminallitteraturgenren.

1990 

Ny socialbibliotekarietjänst. Utlåning av videofilmer. 

1992 

Datasystemet BTJ 2000 införs.

1996 

Invigning av det ombyggda stadsbiblioteket den 27 september. Skogstorps bibliotek, Skiftinge bibliotek, Ärla bibliotek, Hållsta bibliotek, Hällby bibliotek läggs ner. IT för allmänheten. 

1998

Planering för samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer (ABM) inleds.

1999

Nytt automatiskt återlämningssystem införs. Dessutom blir det möjligt till självbetjäning vid utlån.

2002

Start för utlån av e-böcker.

2010

Biblioteken i Alberga, Fröslunda, Kjula och Skogsängen läggs ner och görs om till mötesplatser med böcker, datorer, samhällsinformation m.m. Mötesplatser bildas också i Nyfors och på Palatzet i Skiftinge.

2011

Eskilskällan invigs. Nya lokaler för samarbetet kring lokalhistoria mellan stadsmuseet, stadsarkivet och stadsbiblioteket. Bibliotek och mötesplatser får demokratiuppdraget, som innebär att stödja och bidra till en livaktig demokrati.

2014

Lässatsningen inleds, som ska stimulera barns och elevers läslust, utveckla läsförståelse och goda läsvanor. Satsningen omfattar alla barn i förskolan och från förskoleklass till årskurs 3 i skolan.
Här kan du läsa mer om Lässatsningen i Eskilstuna.

Här finns vi också

Eskilstuna stadsbiblioteks mobilwebb Mobilwebb
 Facebook
 Bloggar
 YouTube
 Twitter

 

Kontakt

Kontakta oss
Tyck till om sidan
Inköpsförslag
Fjärrlån
Personal
Presskontakter

 

 

Om oss

Vår verksamhet
Organisation
Historik
Vi som jobbar här
Lässatsningen

 

Om webbplatsen

Användaravtal
Anpassa webbplatsen
Hantering av personuppgifter
Cookies

Eskilstuna kommun | Eskilstuna stadsbibliotek, Box 17, 631 02 Eskilstuna | Besöksadress: Kriebsensgatan 4, 632 20 Eskilstuna 
Telefon: 016-710 51 10 | E-post: stadsbiblioteket@eskilstuna.se
 
     

Mina sidor / Logga in

Eskilstuna kommun

 
 
  • Om webbplatsen
  • A–Ö
  • Webbkarta

Logga ut/in