Kontakt Kontakt

För mer information om Lässatsningen kontakta:

My Sörensson 
Bibliotekskonsulent och
teamledare
070-0862741
Broschyr Broschyr
Eskilstuna kommuns Lässatsning Eskilstuna kommuns Lässatsning

       Illustratör: Cecilia Johansson

LÄSSATSNINGEN ska bidra till en höjd utbildningsnivå och finansieras med en hållbar utveckling.

FÖR VILKA?
Alla barn i förskolan och elever i skolans F-3 ska få ta del av lässtimulerande insatser, för att ge flickor och pojkar goda läsvanor i tidig ålder. LÄSSATSNINGEN ska nå alla barn, både i kommunal och fristående verksamhet. Den omfattar ett trettiotal skolor och ett nittiotal förskolor men nästan 11 000 barn.
 
AV VEM?
Ett lästeam med fem erfarna bibliotekskonsulenter leds av en teamledare som alla arbetar med LÄSSATSNINGEN. De är anställda av Eskilstuna stadsbibliotek.
 
En styrgrupp med representanter från kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, kommunledningskontoret och Torshälla stads förvaltning leder LÄSSATSNINGEN. 
 
I styrgruppen sitter: Karin Zetterberg, bibliotekschef för Eskilstuna stadsbibliotek, kultur- och fritidsförvaltingen, Anne-Lie Andersson-Leweby, utvecklare, barn- och utbildningsförvaltingen, Susanne Maxe, biträdande rektor Edvardslundsskolan, Torshälla stads förvaltning och Sara Molander, kommunstrateg utveckling, kommunledningskontoret.
 
HUR?
LÄSSATSNINGEN arbetar långsiktigt för att alla barn och elever ska få 
Läslust och goda läsvanor
Tillgång till ett varierat utbud av böcker (oavsett medieformat)
Inspiration
Fina läsmiljöer
Möjlighet till sammanhang, förförståelse och att samtala om det lästa
Välfungerande skolbibliotek
 

Illustratör: Cecilia Johansson

VIKTIGA VUXNA
Förskolärare, lärare, modersmålslärare, pedagoger, skolbibliotekarier, bibliotekarier, fritidspersonal, föräldrar, mor- och farföräldrar, idrottstränare, föreningar med flera.
 
SAMARBETE
Lässatsningen bygger på ett nära samarbete mellan bibliotekskonsulenter och bibliotekarier och de pedagoger som möter alla barn och elever dagligen. Lästeamet kan tillföra kompetens kring litteratur och visa metoder för hur det går att arbeta med litteraturen och inspirera till läsning. Lärare och pedagoger arbetar självständigt i klasser och grupper med metoder från LÄSSATSNINGEN och med stöd från bibliotekskonsulenterna.
 
Det långsiktiga målet är att en elev ska se sig själv som en läsande person, med tilltro till sin egen förmåga. 
  
LÄSTEAMET
Lästeamet arbetar på olika sätt med läslust och för att ge inspiration till läsning. Bibliotekskonsulenterna i lästeamet möter elever, pedagoger och föräldrar. De arbetar med att pröva nya metoder och beprövade arbetssätt ute i klasser och i möten med olika grupper. Lästeamet arrangerar olika läsprojekt och inspirationsaktiviteter som till exempel berättar- och författarbesök i ett medvetet sammanhang. 
 
Lästeamet arbetar med kompetensutveckling och inspiration för lärare, förskollärare, pedagoger och skolbibliotekansvariga.
 
Lästeamet kommer att arbeta med flera läsfrämjande metoder och aktivt arbeta med att förstärka utbudet av barnlitteratur och tillgodose elevernas behov av böcker på modersmålen i Eskilstuna kommun. 
 
Lästeamet ska även utveckla samarbetet mellan folkbiblioteken, skolbiblioteken och förskolorna och skolorna i Eskilstuna kommun.
 
 

Här finns vi också

Eskilstuna stadsbiblioteks mobilwebb Mobilwebb
 Facebook
 Bloggar
 YouTube
 Twitter

 

Kontakt

Kontakta oss
Tyck till om sidan
Inköpsförslag
Fjärrlån
Personal
Presskontakter

 

 

Om oss

Vår verksamhet
Organisation
Historik
Vi som jobbar här
Lässatsningen

 

Om webbplatsen

Användaravtal
Anpassa webbplatsen
Använda webbplatsen
Hantering av personuppgifter
Cookies

Eskilstuna kommun | Eskilstuna stadsbibliotek, Box 17, 631 02 Eskilstuna | Besöksadress: Kriebsensgatan 4, 632 20 Eskilstuna 
Telefon: 016-710 51 10 | E-post: stadsbiblioteket@eskilstuna.se
 
     

Mina sidor / Logga in

Eskilstuna kommun

 
  • Om webbplatsen
  • A–Ö
  • Webbkarta
  •  

Logga ut/in