Kontakt

För mer information om Lässatsningen maila:

Helena Nilsson
Teamledare och bibliotekskonsulent
helena.nilsson3@eskilstuna.se

Eskilstuna kommuns Lässatsning

       Illustratör: Cecilia Johansson

Eskilstuna kommuns LÄSSATSNING vill öka flickors och pojkars lust att läsa. Målet är att barn ska utveckla goda läsvanor i tidig ålder. Lässatsningen stimulerar, uppmuntrar och stärker flickor och pojkar till läsning. Det handlar om att skapa bra förutsättningar för barnen och på så sätt bidra till en höjd utbildningsnivå. Det långsiktiga målet är att barnet ser sig själv som en läsande person, med tilltro till sin egen förmåga.

 

FÖR VILKA?
Alla barn från 0-10 år i Eskilstuna ska få ta del av lässtimulerande insatser. LÄSSATSNINGEN ska nå alla barn i Eskilstuna i såväl kommunal som fristående verksamhet som omfattar ett trettiotal skolor och ett nittiotal förskolor med nästan
11 000 barn. Även barn som inte finns inom förskolan ska nås av LÄSSATSNINGENS lästimulerande insatser via familjecentraler, föreningar och via olika viktiga vuxna som finns i barnens närhet. 
 
AV VEM?
Ett lästeam med sju erfarna bibliotekskonsulenter samt en biblioteksassistent leds av en teamledare som alla arbetar med LÄSSATSNINGEN. De är anställda av Eskilstuna stadsbibliotek.
 
HUR?
LÄSSATSNINGEN arbetar långsiktigt för att alla barn och elever ska få 
  • -Läslust och goda läsvanor
  • -Tillgång till ett varierat utbud av böcker (oavsett medieformat)
  • -Inspiration
  • -Fina läsmiljöer
  • -Möjlighet till sammanhang, förförståelse och att samtala om det lästa
  • -Välfungerande skolbibliotek
  • -Uppstart av fyra förskolebibliotek hösten 2017
 
VIKTIGA VUXNA
Förskollärare, lärare, modersmålslärare, pedagoger, barnskötare, skolbibliotekarier, bibliotekarier, fritidspersonal, föräldrar, mor- och farföräldrar, idrottstränare, föreningar med flera.
 
SAMARBETE
Lässatsningen bygger på ett nära samarbete mellan bibliotekskonsulenter och bibliotekarier och de pedagoger som möter alla barn och elever dagligen. Lästeamet kan tillföra kompetens kring litteratur och visa metoder för hur det går att arbeta med litteraturen och inspirera till läsning. Lärare och pedagoger arbetar självständigt i klasser och grupper med metoder från LÄSSATSNINGEN och med stöd från bibliotekskonsulenterna.
  
LÄSTEAMET
Lästeamet arbetar på olika sätt med läslust och för att ge inspiration till läsning. Bibliotekskonsulenterna i lästeamet möter elever, pedagoger och föräldrar. De arbetar med att pröva nya metoder och beprövade arbetssätt i möten med olika grupper. Lästeamet arrangerar olika läsprojekt och inspirationsaktiviteter som till exempel berättar- och författarbesök i ett medvetet sammanhang. 
 
Lästeamet arbetar med kompetensutveckling och inspiration för lärare, förskollärare, pedagoger och skolbibliotekansvariga.
 
Lästeamet kommer att arbeta med flera läsfrämjande metoder och aktivt arbeta med att förstärka utbudet av barnlitteratur och tillgodose elevernas behov av böcker på modersmålen i Eskilstuna kommun. 
 
Lästeamet ska även utveckla samarbetet mellan folkbiblioteken, skolbiblioteken och förskolorna och skolorna i Eskilstuna kommun.
 
Lästeamet har hand om Bokcentralen där både förskolor och skolor kan låna böcker till sina grupper och klasser. Här pågår även ett arbete med att bygga upp ett bestånd av böcker på olika språk.
 
RÖSTER OM LÄSSATSNINGEN

Kanske hade vi aldrig annars upptäckt de här böckerna! Elev i årskurs 2 efter ett bokprat

Jag älskade boken! Snälla, säg att det finns en fortsättning? Elev i årskurs 3 efter ett bokprat

Väldigt inspirerande! Det har gett massor med idéer och lust att börja arbeta med böcker på ett fördjupat sätt. Förskolelärare efter en workshop

Jag har fått många nya tips och idéer. Det har startat en process hos mig när det gäller läsning. Förskolelärare efter en workshop

 
 

Här finns vi också

Eskilstuna stadsbiblioteks mobilwebb Mobilwebb
 Facebook
 Bloggar
 YouTube
 

 

Kontakt

Kontakta oss
Tyck till om sidan
Inköpsförslag
Fjärrlån
Personal
Presskontakter

 

 

Om oss

Vår verksamhet
Organisation
Historik
Vi som jobbar här
Lässatsningen

 

Om webbplatsen

Användaravtal
Anpassa webbplatsen
Hantering av personuppgifter
Cookies

Eskilstuna kommun | Eskilstuna stadsbibliotek, Box 17, 631 02 Eskilstuna | Besöksadress: Kriebsensgatan 4, 632 20 Eskilstuna 
Telefon: 016-710 51 10 | E-post: stadsbiblioteket@eskilstuna.se
 
     

Mina sidor / Logga in

Eskilstuna kommun

 
 
  • Om webbplatsen
  • A–Ö
  • Webbkarta

Logga ut/in