Sök

Språk

sv-se

Vi som jobbar här

Har du frågor om dina lån, e-böcker, programverksamhet, biljettförsäljning eller annat som rör biblioteket? Kontakta i första hand stadsbiblioteket@eskilstuna.se eller ring 016-710 51 10.

Bibliotekets ledning

Birgitta Edvardsson
Bibliotekschef
birgitta.edvardsson@eskilstuna.se
016-710 26 05
Helena Nilsson
Biträdande enhetschef
Stadsbiblioteket, Barn & Unga, Lässatsningen
helena.nilsson3@eskilstuna.se
016-710 33 08
Helena Reinedahl
Biträdande enhetschef
Stadsbiblioteket, Filialer & mötesplatser
helena.reinedahl@eskilstuna.se
016-710 31 70
Annika Töyrä Strandberg
Biträdande enhetschef
Stadsbiblioteket, Vuxenavdelningen
annika.strandberg@eskilstuna.se
016-710 31 94

Filialer, närbibliotek & mötesplatser

Torshälla bibliotek

Gunilla Jungstedt
Biblioteksassistent
gunilla.jungstedt@eskilstuna.se
016-710 43 44
Camilla Lord
Bibliotekarie
camilla.lord@eskilstuna.se
016-710 33 06
Helena Reinedahl
Biträdande enhetschef
helena.reinedahl@eskilstuna.se
016-710 31 70
Åsa Saarholm
Biblioteksassistent
asa.saarholm@eskilstuna.se
016-710 43 25

Lagersbergs bibliotek

Katarina Ljungberg
Bibliotekarie
katarina.ljungberg@eskilstuna.se
016-710 33 04

Årby bibliotek

Mikaela Lirberg
Bibliotekarie
mikaela.lirberg@eskilstuna.se
016-710 34 67

Mötesplats Fröslunda Fröet

Ali Mohamed Isse
Biblioteksassistent
ali.isse@eskilstuna.se
016-710 15 01
Charlotte Säfström
Bibliotekarie
charlotte.safstrom@eskilstuna.se
016-710 53 78

Alberga närbibliotek

Gunilla Jungstedt
Biblioteksassistent
gunilla.jungstedt@eskilstuna.se
016-710 32 16

Kjula Tallgläntan närbibliotek

Malin Andersson
Bibliotekarie
malin.andersson21@eskilstuna.se
016-710 98 94

Bokbussen

Anna Palm Kåberg
Bibliotekarie
anna.kaberg@eskilstuna.se
016-710 33 22

Stadsbiblioteket

Hedvig Andersson
Bibliotekarie
Barn & Unga
hedvig.andersson@eskilstuna.se
016-710 31 87
Malin Andersson
Bibliotekarie
Systemansvarig BOOK-IT
malin.andersson21@eskilstuna.se
016-710 98 94
Yvonne Bidebo
Biblioteksassistent
Mediecentralen
yvonne.bidebo@eskilstuna.se
016-710 32 91
Marie Björnholm
Programsamordnare
Fristadskoordinator
marie.bjornholm@eskilstuna.se
016-710 32 49
Ruta Bylund
Bibliotekarie
Fjärrlån
Digital delaktighet
ruta.bylund@eskilstuna.se
016-710 53 82
Elena Chernitsova
Bibliotekarie
Mångspråk
elena.chernitsova@eskilstuna.se
016-710 24 07
Malin Eriksson
Biblioteksassistent
Webb och IT
malin.eriksson8@eskilstuna.se
016-710 29 35
Lotten Hulldin
Biblioteksassistent
Bokcentralen
lotten.hulldin@eskilstuna.se
016-710 44 70
Pernilla Jantscher
Bibliotekarie
Barn & Unga
Äppelhyllan
pernilla.jantscher@eskilstuna.se 
016-710 32 64
Mats Jonsson
Biblioteksassistent
mats.jonsson@eskilstuna.se
016-710 32 51
Anna-Lena Jönsson
Bibliotekarie
Svenska deckarbiblioteket
Bokcirklar
anna-lena.jonsson@eskilstuna.se
016-710 20 61
Anette Karlsson
Bibliotekarie
Boken kommer
Talböcker
anette.karlsson3@eskilstuna.se
016-710 43 07
Ann-Britt Larsson
Biblioteksassistent
Mediecentralen
ann-britt.larsson3@eskilstuna.se
016-710 31 91
Yvonne Larsson
Biblioteksassistent
Sociala medier
Mediecentralen
yvonne.larsson3@eskilstuna.se
016-710 32 38
Ingela Lundskog
Bibliotekarie
Utveckling och kommunikation
ingela.lundskog@eskilstuna.se
016-710 34 56
Louise Marchione
Bibliotekarie
Digital delaktighet och tillgänglighet
louise.marchione@eskilstuna.se
016-710 34 86
Haifaa Mohrez
Bibliotekarie
Mångspråk
haifaa.mohrez@eskilstuna.se
016-710 43 47
Daniel Nilsson
Bibliotekarie
Systemansvarig BOOK-IT
daniel.nilsson2@eskilstuna.se
016-710 34 71
Martina Patera-Nystedt
Biblioteksassistent
Mediecentralen
Kravhantering
martina.nystedt@eskilstuna.se
016-710 32 50
Kravavdelningen: 016-710 18 50

Rebecka Simonsson
Bibliotekarie
Webb och IT
Systemansvarig BOOK-IT

rebecka.simonsson@eskilstuna.se
016-710 98 93
Gun-Britt Sirviö
Biblioteksassistent
Boken kommer
Talböcker
gun-britt.sirvio@eskilstuna.se
016-710 13 59
Anna Sjölund
Biblioteksassistent
Utställningar
anna.sjolund@eskilstuna.se
016-710 31 90
Marthe Sörli
Bibliotekspedagog
Mediecentralen
marthe.sorli@eskilstuna.se
016-710 13 81
Ylwa Wallin
Bibliotekarie
Barn & Unga
ylva.wallin@eskilstuna.se
016-710 19 08
Disa Wiberg
Bibliotekarie
Barn & Unga
disa.wiberg@eskilstuna.se
016-710 50 85

Lässatsningen

Amanda Backlund
Bibliotekskonsulent
amanda.backlund@eskilstuna.se
016-710 29 20
Susanne Granberg
Bibliotekskonsulent
susanne.granberg@eskilstuna.se
016-710 52 19
Katrin Hugosson
Bibliotekskonsulent
katrin.hugosson@eskilstuna.se
016-710 37 02
Ylva Lindholm
Bibliotekskonsulent
ylva.lindholm@eskilstuna.se
016-710 80 87
Annika Sjöblom
Bibliotekskonsulent
annika.sjoblom@eskilstuna.se
016-710 41 98

Vaktmästeriet

Babu Saravanan
Vaktmästare
babu.saravanan@eskilstuna.se
016-710 50 94