Utställning Utställning

 

Utställningar sommaren 2018

Under sommaren visar vi flera utställningar i stadsbibliotekets lokaler.

Stanislaw Lux "Tänk divergent!", en skulpturutställning

År 2008 presenterades ett forskningsarbete i ämnet divergent tänkande av Sir Ken Robinson, professor of Art Education. Med divergent tänkande menas tänkande i skilda riktningar, eller "thinking outside the box". Bakgrunden till forskningen var att NASA ville skapa ett test för att hitta de mest kreativa medarbetarna. Testet handlade om att komma på nya lösningar på problem. Testet visade sig fungera mycket bra och var enkelt, därför genomfördes testet också på barn. Testsvaren visade att barnen i mycket unga år var väldigt kreativa, men att kreativiteten gradvis sjönk ju äldre de blev. Forskningen resulterade i två saker, dels att vi alla är födda till kreativa genier och att uppfostran, skola och ålder minskar det divergenta tänkandet drastiskt.

Stanislaw Luxs utställning baseras på barns bildskapande.

 

Artist books

Elever på Rinmangymnasiet har i bildkurserna under våren arbetat med projektet "Artist Books", där skolbibliotekets utgallrade böcker har fått nya identiteter och uttryck. Uppgiften var enkel: Att med materialet en begagnad bok göra om den till en Artist Book, det vill säga att skapa ett konstverk av boken.

 

Vi har en dröm

Med Albert Wikings projekt "We have a dream" som inspiration skapade deltagare från allmän kurs och etableringskursen Sol på Eskilstuna folkhögskola tillsammans utställningen "Vi har en dröm". Arbetet är en del av det gemensamma temat yttrandefrihet som hela skolan arbetat med under läsåret 17/18. 

Utgångspunkten har varit diskussioner i grupp och en så kallad drömkarta där varje deltagare fått reflektera över vad de drömmer om för sig själva och för världen, många drömmar och utopier.

Utifrån drömkartan har varje deltagare sedan skrivit en text där man behandlar hinder och möjligheter, hur eventuella hinder kan hanteras och varför drömmen är viktig för individen eller världen.

Utställningen visar deltagarnas texter i kombination med teckningar, fotografier och objekt- och drömmarna är många!


 

Djur och natur i vår hembygd

Under 1970- och 1980-talen anordnade Televerket teckningstävlingar för alla barn i åk 3, där de vinnande bidragen användes som omslag till de lokala telefonkatalogerna. År 1981 var temat "Djur och natur i vår hembygd" och hundratals bidrag kom in till teleområdena runt om i Sverige. Idag finns dessa tävlingsbidrag väl bevarade hos Svenskt barnbildarkiv i Eskilstuna. Bilderna i denna utställning gjordes av elever i åk 3, läsåret 1980-1981, i teleområdena Östersund, Falun, Västerås och Helsingborg.

Till och med den 17 augusti kan du se utställningarna, välkommen!

Öppettider Öppettider

Stadsbiblioteket 

Mån-tors 09.00-19.00 
Fredag 09.00-18.00 
Lördag 11.00-16.00

 

Alla öppettider. Alla öppettider
Hela årets öppettider
Kontakt Kontakt
Tel: 016-710 51 10
stadsbiblioteket@
eskilstuna.se
 

 

Besöksadress 
Kriebsensgatan 4
632 20 Eskilstuna

Postadress 
Box 17
631 02 Eskilstuna

Här finns vi också

Eskilstuna stadsbiblioteks mobilwebb Mobilwebb
 Facebook
 Bloggar
 YouTube
 Twitter

 

Kontakt

Kontakta oss
Tyck till om sidan
Inköpsförslag
Fjärrlån
Personal
Presskontakter

 

 

Om oss

Vår verksamhet
Organisation
Historik
Vi som jobbar här
Lässatsningen

 

Om webbplatsen

Användaravtal
Anpassa webbplatsen
Hantering av personuppgifter
Cookies

Eskilstuna kommun | Eskilstuna stadsbibliotek, Box 17, 631 02 Eskilstuna | Besöksadress: Kriebsensgatan 4, 632 20 Eskilstuna 
Telefon: 016-710 51 10 | E-post: stadsbiblioteket@eskilstuna.se
 
     

Mina sidor / Logga in

Eskilstuna kommun

 
 
  • Om webbplatsen
  • A–Ö
  • Webbkarta

Logga ut/in